Tanperati


Tanperati
Shanjman nan lanati ki kapab fè moun sho, frèt ou byen nan mitan yo de a, ant sho e frèt. Nan peyi twopikal yo tanperati a toujou nan mitan shalè avèk fredi. Nan peyi tankou Etazini, gen twa tanperati yonn frèt anpil, yonn sho anpil, yon lòt ant sho avèk frèt.

Definisyon 2500 mo Kreyòl. 2010.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Nèj — Yon poud blan ki soti nan espas e ki tonbe sou tè a nan peyi ki fè frèt anpil yo. Pou nèj tonbe, tanperati a oblije rete pi wo ke zewo degre Celcius (0ºC) ou byen trant de degre Fareinheit (32ºF). Lè nèj tonbe sou yon bagay tanperati li pi wo… …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Fredi — Yon gwo shanjman nan tanperati yon zòn kote nivo tanperati a kapab desann pi ba ke zewo degre. Lè gen fredi moun oblije abiye avèk plizyè rad pou kenbe yo sho …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Bis — Repetisyon yon bagay paske yon odyans mande li yon lòt fwa anplis. Yon gwo mashin ki sanble avèk yon kamyon, men pasaje kapab rantre andedan li pou vwayaje. Pasaje yon bis kapab evite shanjmann nan tanperati a tankou lapli avèk solèy sho …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Bouyi — Mouvman yon likid ki nan yon resipyan ap fè lè shalè toushe kò resipyan epi pouse tanperati li rive a san degre. Mouvman anlè, sou fas yon likid ki se rezilta yon lòt mouvman ki ap fèt anba likid sa a …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Degre — Nivo yon moun, yon bagay rive. Dènye klas yon moun te pase nan yon disiplin lekòl. Yon mezi moun itilize pou kontwole tanperati. Gen twa mezi konsa: Celcius, Fahrenheit, Kelvin …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Kanni — Eta yon bagay ki gate paske tanperati kote bagay sa a te ye a pate bon pou konsève li. Eta dan moun ki fimen e ki gen koulè mawon. Dan moun ki pouri …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Kay — Kote moun rete pou pwoteje yo kont shanjman tanperati e pou pwoteje bagay yo posede …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Lafyèv — Yon gwo ogmantasyon nan wotè tanperati kò yon èt vivan. Lafyèv pa yon maladi pou kont li, men se siy pou fè konnen gen yon lòt maladi ki bezwen trete …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Shalè — Yon wotè tanperati a monte ki fè moun santi lè a sho. Shalè fè moun swe, esoufle e malad. Nan peyi Etazini, shalè konnen touye moun ki gen pwoblèm sante …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Tan — Lè. Yon kantite lè, jou, mwa, ane e latriye ki pase. Yon epòk ki pase. Eta tanperati ye. Tan Lontan, Yon kantite tan ki te pase, men gen anpil tan depi tan sa a te pase …   Definisyon 2500 mo Kreyòl